معرفی کتاب رویش

2-min

(درآمدی برکارآمدی نظام جمهوری اسلامی)

یکی از شاخص های مهم ارزیابی هر نظام سیاسی، میزان موفقیت و کارآمدی آن در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فناوری و غیره می باشد. به همین دلیل است که «بحران ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی» دائما از سوی رسانه های تبلیغاتی غرب و وابستگان آن ها مورد تأکید قرار می گیرد.

معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی و اثبات کارآمدی نظام علاوه بر پاسخگویی به اینگونه تبلیغات موجب معرفی بهتر انقلاب اسلامی ایران، اطمینان و دلگرمی حامیان و دلسوزان آن می شود و در نتیجه حمایت هرچه بیشتر مردم و اندیشمندان را به دنبال خواهد داشت.

گرچه در این زمینه مطالب کلی فراوانی ارائه شده است ولی متأسفانه بحث دقیق علمی همراه با ارائه مدارک و آمارهای مربوطه کمتر صورت گرفته است. این کتاب در صدد است به دور از هرگونه تعصب و تنها با تکیه بر واقعیت های ملموس و آمارهای مکتوب و معتبر، این امر را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و درباره آن به یک جمع بندی برسد.

فهرست مباحث این کتاب عبارت است از:

سرآغاز

فصل اول : کلیات و تعاریف

شاخص های رشد و توسعه یافتگی

تعاریف

لزوم توجه به واقعیت ها در تحلیل مسائل

فصل دوم : اقتصاد

سیمای اقتصاد ایران در دوران پیش از انقلاب اسلامی

اقتصاد ایران در دوران پهلوی

اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

فصل سوم : دانش، فن آوری و تحقیقات

آموزش عمومی

آموزش عالی

تحقیقات

حوزه های علمیه

فصل چهارم : عمران و سازندگی

برق رسانی

گاز رسانی

تلفن و پست

راه و ترابری و حمل و نقل

ارتباطات رادیو و تلویزیونی

سد سازی

آب و فاضلاب

توسعه و عمران روستایی

فصل پنجم : صنعت و معدن

صنعت فولاد

صنعت تولید خودرو

صنعت پتروشیمی

صنعت حفاری

فصل ششم : کشاورزی و دامپروری

گندم

برنج

جو و ذرت

چغندر قند

مرکبات

دامپروری

ماهیگیری

فصل هفتم : بهداشت و درمان

بهزیستی

تأمین اجتماعی

فصل هشتم : ساختمان و مسکن

فصل نهم : فرهنگ

فصل دهم : سیاسیت

پیامدها و عملکرد سیاسی نظام جمهوری اسلامی

وضعیت سیاسی کشور در دوران پهلوی

فصل یازدهم : سایر بخش ها

الف) بازرگانی

ب) شرکت های تعاونی مصرف

ج) امور دفاعی

د) تربیت بدنی و ورزش

فصل دوازدهم : کاستی ها

  1. عدم توجه کافی به امر تحقیق و پژوهش
  2. عدم استفاده بهینه از امکانات طبیعی و ملی
  3. اسراف گرایی و مصرف زدگی
  4. مسئله اشتغال
  5. معضل تورم
  6. عدم حضور شایسته در بازارهای تجاری جهان
  7. ناهماهنگی میان ساختار آموزشی کشور و بازار کار
  8. توسعه نامتوازن در مقاطع مهمی از تاریخ کشور

سخن آخر

چکیده

منابع

شناسنامه کتاب :

مؤلف : آیت الله دکتر علی اکبر کلانتری (مدرس حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز)

تدوین : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی

ویراستار : سکینه چمن پیما

ناشر : دفتر نشر معارف

بازبینی نهایی : جواد محفوظی نژاد

صفحه آرایی : عبد الرضا محفوظی نژاد

چاپخانه : صدف

سال نشر : 1383

تعداد صفحات : 216 صفحه

رده بندی کنگره : 9ر8ک/475 HC

نشانی :

قم، خیابان شهدا، کوچه 32، پلاک 5

تلفن : 7745018 (0251)

صندوق پستی : 3456 – 37185

تلفن و نمابر مرکز پخش : 7744616 (0251)

Top