مقالات

موانع پیشرفت کشورمان چیست ؟

مقاله «موانع پیشرفت کشورمان چیست؟» از جدیدترین مقالات استاد کلانتری است که بدینوسیله متن آن در سایت قرار می گیرد. مقدمه بر اساس تحقیقات ، ایران جزو پردرآمد ترین کشور های جهان محسوب می شود . مقایسه درآمد های سالیانه ۲۳۵ کشور جهان نشان می دهد در آمد های ایران ، از ۱۹۷ کشور بیشتر

Top