آثار

موانع پیشرفت کشورمان چیست ؟

مقاله «موانع پیشرفت کشورمان چیست؟» از جدیدترین مقالات استاد کلانتری است که بدینوسیله متن آن در سایت قرار می گیرد. مقدمه بر اساس تحقیقات ، ایران جزو پردرآمد ترین کشور های جهان محسوب می شود . مقایسه درآمد های سالیانه 235 کشور جهان نشان می دهد در آمد های ایران ، از 197 کشور بیشتر

معرفی کتاب تقدیر معیشت، ضرورت جامعه اسلامی

(پژوهش دینی برتر سال 1383 از طرف دبیرخانه دین پژوهان کشور) بر هیچ مسلمان خردمندی پوشیده نیست که وضعیت دردناک و اسفبار جوامع اسلامی در حال حاضر، به هیچ وجه زیبنده این جوامع با آن سایقه درخشان و با آن همه منابع سرشار معنوی و مادی نیست. افول تمدن اسلامی، نه فقط مسلمانان را با

معرفی کتاب رویش

(درآمدی برکارآمدی نظام جمهوری اسلامی) یکی از شاخص های مهم ارزیابی هر نظام سیاسی، میزان موفقیت و کارآمدی آن در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فناوری و غیره می باشد. به همین دلیل است که «بحران ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی» دائما از سوی رسانه های تبلیغاتی غرب و وابستگان آن ها مورد تأکید قرار

معرفی کتاب الگوی مصرف

(برگزیده کتاب اسلام و الگوی مصرف) کتاب اسلام و الگوی مصرف در سال 1384 با پژوهشی روش مند و قلمی روان، معرفی و به زیور طبع آراسته شد و طی سال های بعدی بارها به تجدید چاپ رسید. با نام گذاری سال 1388 به « سال اصلاح الگوی مصرف » از سوی مقام معظم رهبری

معرفی کتاب نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآنی

(پژوهش دینی برگزیده سال 1381 از طرف دبیرخانه دین پژوهان کشور) قرآن با ظاهری زیبا و با شکوه و نهانی بی کران و ژرف، از آغاز نزول تاکنون همواره تجلی گاه ناب ترین معارف معارف الهی بوده است. کمال و شکوفایی دانش بشری، بیش از هرچیز مرهون آموزه های مترقی و اصول پویا و متقن

معرفی کتاب جزیه و احکام آن در فقه اسلامی

جزیه را می توان مالیات مختصری دانست که امام معصوم (ع) و یا حاکمان اسلامی از اهل کتاب مانند یهودیان، مسیحیان، زردشتیان، اخذ می نمایند. این مالیات، در مقابل تأمین امنیت آنان و اصلاح امور کشور و جامعه، به جای خمس و زکات که مسلمانان به پرداخت آن مکلف هستند، اخذ می شود. بعضی «

معرفی کتاب اسلام و الگوی مصرف

(اثر مورد تشویق از طرف دبیرخانه دین پژوهان کشور در سال 1384) گرچه از نگاه دینی، زندگی حقیقی، در سرای آخرت تحقق می یابد و به گفته قرآن : «زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازیچه نیست و بی تردید زندگی حقیقی تنها در سرای آخرت است.» ولی باز از نگاه قرآنی، چگونگی زندگی انسان از

معرفی کتاب حکم ثانوی در تشریع اسلامی

(کتاب برگزیده سال حوزه / 1378) (کتاب برگزیده جشنواره دین و فرهنگ / 1378) در کتاب ها و متون اصول و فقه، به ویژه آثاری که در این دو علم پس از شیخ اعظم، مرتضی انصاری نگارش یافته است، کم و بیش به اصطلاح « حکم ثانوی » بر می خوریم. بسیاری از اصولیان و

معرفی کتاب فقه و پوشش بانوان

(پژوهش برگزیده فرهنگی استان فارس در سال 1384)   از مسائل مهم درباره بانوان، « مسئله پوشش » است. این مسئله در نگاه کلان، چنان اهمیتی دارد که گاه، صبغه فرهنگی و ملی هم به خود می گیرد و می توان با عنایت به آن، نگرش فکری و اعتقادی افراد و گروه ها را تعیین

معرفی کتاب امامان معصوم (ع) از نگاه برادران اهل سنت

شخصیت و زندگانی ائمه اثناعشر (ع)  را می‌توان از ابعاد مختلف و زوایای گوناگون بررسی کرد. از بحث های مهم و جالب توجه در این زمینه، چگونگی نگاه بزرگان و عالمان اهل سنت به ایشان است. اهمیت این بحث، یکی بدان جهت است که دوست داشتن ائمه اهل بیت (ع) و تکریم ایشان، از وجوه مشترک

Top