معرفی کتاب تقدیر معیشت، ضرورت جامعه اسلامی

2-min

(پژوهش دینی برتر سال 1383 از طرف دبیرخانه دین پژوهان کشور)

بر هیچ مسلمان خردمندی پوشیده نیست که وضعیت دردناک و اسفبار جوامع اسلامی در حال حاضر، به هیچ وجه زیبنده این جوامع با آن سایقه درخشان و با آن همه منابع سرشار معنوی و مادی نیست. افول تمدن اسلامی، نه فقط مسلمانان را با فقر، ذلت، وابستگی، سلطه پذیری، عقب ماندگی و انفعال روبرو کرده، بلکه ملل غیر مسلمان را نیز از تعالیم انسان ساز اسلام و برنامه های حیات بخش و نورگستر آن محروم ساخته است.

بی گمان از راه های مهم و شاید منحصر بفرد در جبران این خسارت و تجدید حیات تمدن اسلامی، این است که مسلمانان به خود آیند و با بهره گیری از منابع سرشار و غنی خود و استفاده از تجربیات دیگران، تدبیر و تقدیر معیشت را در عرصه های مختلف زندگی خود عینیت بخشند.

بررسی ها نشان می دهد تاکنون این موضوع با رویکردی که مورد نظر ما است، کانون توجه محققان واقع نشده و با عنایت به جوانب آن، کتابی نگارش نشده است، گرچه شماری از محدثان و راویان بی آن که تحلیلی ارائه دهند، روایات رسیده از پیشوایان دین را در این خصوص گزارش کرده اند.

در این کتاب سعی بر آن است که با بهره گیری از نصوص و آموزه های دینی و با عنایت به مقتضیات و شرایط جامعه امروزی، موضوع مهم تقدیر معیشت بررسی و با توجه به دیدگاه کارشناسان در عرصه های مختلف، اهمیت این امر در زندگی فردی و اجتماعی تبیین شود.

ناگفته پیداست که مطالب این کتاب جنبه تذکار و اشاره دارد و هدف آن پرداختن به مباحثی است که اهمیت آن ها محسوس تر است؛ زیرا استیفای تمام نمونه ها و مصادیق در همه عرصه های فردی و اجتماعی نیازمند تلاش جمعی کارشناسان مختلف و تدوین چندین جلد کتاب است.

روش و شیوه تحقیقی که در این پژوهش اجرا شده است، بیشتر توصیفی و کتابخانه ای است.

در سیر مباحث این کتاب، هرگاه سخن از برداشت و نکته ای فقهی به میان آمده، به شیوه رایج در استنباطات حوزوی و فقه جواهری توجه شده و در بررسی موقعیت ها و وضعیت های زمانه،  دیدگاه های کارشناسان و آمار و ارقام ارائه شده از سوی ایشان، لحاظ شده است.

در تنظیم مباحث نیز، نخست به کلیاتی پرداخته شده که نسبت به جنبه های مختلف موضوع، عمومیت دارد و می توان به عنوان مدخل به آن نگریست. سپس به موضوع، در زندگی فردی توجه شده، و سرانجام بررسی موضوع با رویکردی اجتماعی، خاتمه دهنده کتاب خواهد بود.

فهرست مباحث این کتاب عبارت است از:

مقدمه

فصل نخست : کلیات

روایات تقدیر معیشت

مفهوم تقدیر معیشت

معیار کلی در تقدیر معیشت

وجوب تقدیر معیشت

نقش عنصر مصلحت در این باب

خداوند و تقدیر معیشت

نقش دین در تقدیر معیشت

پیامدهای فقدان تقدیر معیشت در گستره جهانی

لزوم بهره گیری از تجربیات بشری در تقدیر معیشت

توسعه متوازن

فصل دوم : فرد و تقدیر معیشت

 • اخلاق، آداب و تربیت
 • بهداشت و زیبایی
 • استفاده بهینه از وقت
 • اقتصاد در مصرف
 • عبادت
 • اهتمام به امور جامعه

فصل سوم : جامعه و تقدیر معیشت

 • تحقیقات و علوم
 • اقتصاد
 • کشاورزی
 • جذب سرمایه
 • صنعت جهانگردی
 • واردات و صادرات
 • مسئله یارانه
 • فرهنگ و هنر
 • مسکن و شهرسازی
 • سیاست
 • امنیت
 • قضا و دادرسی
 • حفظ محیط زیست
 • بهداشت
 • اشتغال
 • کنترل جمعیت
 • ورزش
 • نیروی نظامی و انتظامی
 • تبلیغات

ضمیمه ها

کتاب نامه

شناسنامه کتاب

مؤلف : آیت الله دکتر علی اکبر کلانتری (مدرس حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز)

ناشر : کوشامهر شیراز

چاپ و صحافی : خانه چاپ شیراز

سال نشر : 1383

تیراژ چاپ اول : 3000 نسخه

رده بندی کنگره : 4837/297 BP

تعداد صفحات : 216 صفحه

قطع کتاب : رقعی

نشانی انتشارات کوشامهر :

شیراز – بلوار کریم خان زند – روبروی خیام – پاساژ مسعود – پلاک 33

تلفن : 2303798 (0711)

دورنگار : 2358465 (0711)

Top