معرفی کتاب الگوی مصرف

(برگزیده کتاب اسلام و الگوی مصرف)

کتاب اسلام و الگوی مصرف در سال 1384 با پژوهشی روش مند و قلمی روان، معرفی و به زیور طبع آراسته شد و طی سال های بعدی بارها به تجدید چاپ رسید. با نام گذاری سال 1388 به « سال اصلاح الگوی مصرف » از سوی مقام معظم رهبری مد ظله العالی، طبیعی بود این اثر مورد اقبال بیشتر سازمان ها و سایر مخاطبان آن قرار گیرد به طوری که در هر ماه سه چاپ نیاز داشت.

تکیه بر منابع اقتصادی و اطلاعاتی معتبر و به دست دادن آمار و ارقام اطمینان آور و استناد به دیدگاه های کارشناسان، از ویژگی های این کتاب است. تسلط نویسنده بر بحث های فقهی، پیوند وثیق این اثر را با فقه، برقرار کرده است.

این پژوهش بر آن است موضوع یاد شده را بر اساس نصوص معتبر دینی و با نگاهی نو و فراگیر و منطبق بر نیازها و واقعیات زمانه، تحلیل و بررسی کند و بدین ترتیب به تبیین یکی از نیازهای مهم جامعه یعنی الگوی مصرف در عرصه های مختلف و از نگاه دین کمک نماید.

گسترده شدن تعداد مخاطبان این اثر و پرهیز از استدلال های مورد استفاده برای مخاطبان تخصصی، سبب تلخیص آن با عنوان «الگوی مصرف» و ارائه کتاب حاضر شد.

امید است که انتشار این اثر و استمرار در انتشار اصل کتاب، گامی در جهت اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از سرمایه های مادی و معنوی باشد.

فهرست مباحث کتاب عبارت است از :

سخن ناشر

سرآغاز

ضرورت بحث

 روش پژوهشي در اين بحث

چينش مباحث

 

بخش نخست: كليات

چيستي مصرف

ضرورت تدبير در امر مصرف

ضرورت نگاه ديني به امر مصرف

پيشوايان دين و مقوله مصرف

 اسراف فردي و اسراف فرافردي

اعتدال چيست؟

نقش عرف در تعيين الگوي مصرف

مصارف فردي و مصارف دولتي

بخش دوم: مصارف فردي

فصل 1) مصارف خوراكي

ضابطه كلي در مقدار و چگونگي خوراك

بررسي حديث «ليس في الطعام سرف»

مصارف ممنوع

مصارف اضطراري

فصل 2) مصارف بهداشتي

مقدمه

دارو و درمان

برخي از توصيه هاي بهداشتي

مصرف آب

نگاه ديني به آب

مسئله وضوي شاداب

شيوه هاي صرفه جويي در مصرف آب

فصل 3) مصارف حقوقي

كابين

هزينه همسر

هزينه فرزندان و والدين

هزينه ديگر خويشان

هزينه نگهداري حيوان

رد مظالم

فصل 4) مصارف اخلاقي

جود  و سخاوت و اندازه آن

ايثارگري در مال و ثروت، آري يا خير؟

مهمان داري

پذيرايي از مصيبت ديدگان و صاحبان عزا

كمك به گدايان و مسئله تكدي گري

فصل 5) مصرف انرژي

مصرف برق و اسراف فرافردي

پاسخ به يك پرسش

چند استثنا

برخي توصيه ها براي صرفه جويي در مصرف برق

مصرف گاز و مسئله حفظ جان

برخي توصيه ها در زمينه مصرف بهينه گاز

الف- بايدها

ب- نبايدها

فصل 6) هزينه هاي مسكن

مقدمه

اسلام و خانه وسيع

پاسخ به يك پرسش در اين باب

اسلام و آپارتمان نشيني

ويژگي هاي مسكن مطلوب

فصل 7) مصارف پوششي

مقدمه

الف- اندازه پوشش

 1. اندازه پوشش بانوان در برابر مردان نا محرم

پوشش مو

چادر

 1. اندازه پوشش زنان پير و سالخورده
 2. اندازه پوشش دختران نابالغ

پوشش و مسئله اسراف

لباس شهرت

ب- رنگ پوشش

رنگ پوشش بانوان

فصل 8) مصارف رفاهي

اسلام و رفاه

آيا مطلوب بودن رفاه با دعوت به زهد سازگار است؟

برخورداري از رفاه يا بهره مندي به اندازه كفاف؟

فصل 9) مصارف تفريحي

تفريح و تفرج از نگاه دين

پاسخ به يك پرسش

اندازه شادي و تفريح

چگونگي استفاده از وقت

 1. وقت و عبادت
 2. وقت و معيشت
 3. وقت و تلذذ

وقت و مطالعه

وقت و خواب

فصل 10) مصارف آرايشي و تجملي

مقدمه

اندازه مورد قبول آرايش

استعمال عطر و اندازه آن

فصل 11) مصارف تشريفاتي

وليمه و موارد آن در روايات

 1. وليمه عروسي
 2. وليمه به دنيا آمدن فرزند
 3. وليمه بازگشت از سفر

4و5. وليمه ختنه كردن فرزند و خريدن خانه

وليمه در ديگر موارد

وليمه جشن تولد

اندازه وليمه

عقيقه

بزرگداشت مردان

بخش سوم: مصارف دولتي

معيارهاي مصارف دولتی

 1. عدالت ورزي در تخصيص امكانات و توزيع درآمدها
 2. پيشداشت منافع توده مردم بر مصالح خواص
 3. نگاه ويژه و راهبردي به امر آموزش و پرورش
 4. اهتمام ويژه به فرهنگ جامعه
 5. رعايت اصل توازن در مصرف
 6. پرهيز از هزينه ها و تشريفات غير ضروري

 

کتاب نامه

  

شناسنامه کتاب :

 مؤلف : آیت الله دکتر علی اکبر کلانتری (مدرس حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز)

ناشر : موسسه بوستان کتاب قم

چاپ و صحافی : چاپخانه موسسه بوستان کتاب

سال نشر : 1388

رده بندی کنگره : 5017 الف 8 ک/252 BP

قطع کتاب : رقعی

تعداد صفحات : 156 صفحه

نشانی دفتر مرکزی مؤسسه بوستان کتاب :

قم، خیابان شهدا (صفائیه)، صندوق پستی: 917/37185

تلفن : 7- 7742155 (0251) ، نمابر : 7742154 (0251)

تلفن پخش : 7743426 (0251)

Top