معرفی کتاب الگوی مصرف

(برگزیده کتاب اسلام و الگوی مصرف)

کتاب اسلام و الگوی مصرف در سال ۱۳۸۴ با پژوهشی روش مند و قلمی روان، معرفی و به زیور طبع آراسته شد و طی سال های بعدی بارها به تجدید چاپ رسید. با نام گذاری سال ۱۳۸۸ به « سال اصلاح الگوی مصرف » از سوی مقام معظم رهبری مد ظله العالی، طبیعی بود این اثر مورد اقبال بیشتر سازمان ها و سایر مخاطبان آن قرار گیرد به طوری که در هر ماه سه چاپ نیاز داشت.

تکیه بر منابع اقتصادی و اطلاعاتی معتبر و به دست دادن آمار و ارقام اطمینان آور و استناد به دیدگاه های کارشناسان، از ویژگی های این کتاب است. تسلط نویسنده بر بحث های فقهی، پیوند وثیق این اثر را با فقه، برقرار کرده است.

این پژوهش بر آن است موضوع یاد شده را بر اساس نصوص معتبر دینی و با نگاهی نو و فراگیر و منطبق بر نیازها و واقعیات زمانه، تحلیل و بررسی کند و بدین ترتیب به تبیین یکی از نیازهای مهم جامعه یعنی الگوی مصرف در عرصه های مختلف و از نگاه دین کمک نماید.

گسترده شدن تعداد مخاطبان این اثر و پرهیز از استدلال های مورد استفاده برای مخاطبان تخصصی، سبب تلخیص آن با عنوان «الگوی مصرف» و ارائه کتاب حاضر شد.

امید است که انتشار این اثر و استمرار در انتشار اصل کتاب، گامی در جهت اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از سرمایه های مادی و معنوی باشد.

فهرست مباحث کتاب عبارت است از :

سخن ناشر

سرآغاز

ضرورت بحث

 روش پژوهشی در این بحث

چینش مباحث

 

بخش نخست: کلیات

چیستی مصرف

ضرورت تدبیر در امر مصرف

ضرورت نگاه دینی به امر مصرف

پیشوایان دین و مقوله مصرف

 اسراف فردی و اسراف فرافردی

اعتدال چیست؟

نقش عرف در تعیین الگوی مصرف

مصارف فردی و مصارف دولتی

بخش دوم: مصارف فردی

فصل ۱) مصارف خوراکی

ضابطه کلی در مقدار و چگونگی خوراک

بررسی حدیث «لیس فی الطعام سرف»

مصارف ممنوع

مصارف اضطراری

فصل ۲) مصارف بهداشتی

مقدمه

دارو و درمان

برخی از توصیه های بهداشتی

مصرف آب

نگاه دینی به آب

مسئله وضوی شاداب

شیوه های صرفه جویی در مصرف آب

فصل ۳) مصارف حقوقی

کابین

هزینه همسر

هزینه فرزندان و والدین

هزینه دیگر خویشان

هزینه نگهداری حیوان

رد مظالم

فصل ۴) مصارف اخلاقی

جود  و سخاوت و اندازه آن

ایثارگری در مال و ثروت، آری یا خیر؟

مهمان داری

پذیرایی از مصیبت دیدگان و صاحبان عزا

کمک به گدایان و مسئله تکدی گری

فصل ۵) مصرف انرژی

مصرف برق و اسراف فرافردی

پاسخ به یک پرسش

چند استثنا

برخی توصیه ها برای صرفه جویی در مصرف برق

مصرف گاز و مسئله حفظ جان

برخی توصیه ها در زمینه مصرف بهینه گاز

الف- بایدها

ب- نبایدها

فصل ۶) هزینه های مسکن

مقدمه

اسلام و خانه وسیع

پاسخ به یک پرسش در این باب

اسلام و آپارتمان نشینی

ویژگی های مسکن مطلوب

فصل ۷) مصارف پوششی

مقدمه

الف- اندازه پوشش

 1. اندازه پوشش بانوان در برابر مردان نا محرم

پوشش مو

چادر

 1. اندازه پوشش زنان پیر و سالخورده
 2. اندازه پوشش دختران نابالغ

پوشش و مسئله اسراف

لباس شهرت

ب- رنگ پوشش

رنگ پوشش بانوان

فصل ۸) مصارف رفاهی

اسلام و رفاه

آیا مطلوب بودن رفاه با دعوت به زهد سازگار است؟

برخورداری از رفاه یا بهره مندی به اندازه کفاف؟

فصل ۹) مصارف تفریحی

تفریح و تفرج از نگاه دین

پاسخ به یک پرسش

اندازه شادی و تفریح

چگونگی استفاده از وقت

 1. وقت و عبادت
 2. وقت و معیشت
 3. وقت و تلذذ

وقت و مطالعه

وقت و خواب

فصل ۱۰) مصارف آرایشی و تجملی

مقدمه

اندازه مورد قبول آرایش

استعمال عطر و اندازه آن

فصل ۱۱) مصارف تشریفاتی

ولیمه و موارد آن در روایات

 1. ولیمه عروسی
 2. ولیمه به دنیا آمدن فرزند
 3. ولیمه بازگشت از سفر

۴و۵٫ ولیمه ختنه کردن فرزند و خریدن خانه

ولیمه در دیگر موارد

ولیمه جشن تولد

اندازه ولیمه

عقیقه

بزرگداشت مردان

بخش سوم: مصارف دولتی

معیارهای مصارف دولتی

 1. عدالت ورزی در تخصیص امکانات و توزیع درآمدها
 2. پیشداشت منافع توده مردم بر مصالح خواص
 3. نگاه ویژه و راهبردی به امر آموزش و پرورش
 4. اهتمام ویژه به فرهنگ جامعه
 5. رعایت اصل توازن در مصرف
 6. پرهیز از هزینه ها و تشریفات غیر ضروری

 

کتاب نامه

  

شناسنامه کتاب :

 مؤلف : آیت الله دکتر علی اکبر کلانتری (مدرس حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز)

ناشر : موسسه بوستان کتاب قم

چاپ و صحافی : چاپخانه موسسه بوستان کتاب

سال نشر : ۱۳۸۸

رده بندی کنگره : ۵۰۱۷ الف ۸ ک/۲۵۲ BP

قطع کتاب : رقعی

تعداد صفحات : ۱۵۶ صفحه

نشانی دفتر مرکزی مؤسسه بوستان کتاب :

قم، خیابان شهدا (صفائیه)، صندوق پستی: ۹۱۷/۳۷۱۸۵

تلفن : ۷- ۷۷۴۲۱۵۵ (۰۲۵۱) ، نمابر : ۷۷۴۲۱۵۴ (۰۲۵۱)

تلفن پخش : ۷۷۴۳۴۲۶ (۰۲۵۱)

Top