کتاب ها

معرفی کتاب تقدیر معیشت، ضرورت جامعه اسلامی

(پژوهش دینی برتر سال 1383 از طرف دبیرخانه دین پژوهان کشور) بر هیچ مسلمان خردمندی پوشیده نیست که وضعیت دردناک و اسفبار جوامع اسلامی در حال حاضر، به هیچ وجه زیبنده این جوامع با آن سایقه درخشان و با آن همه منابع سرشار معنوی و مادی نیست. افول تمدن اسلامی، نه فقط مسلمانان را با

معرفی کتاب رویش

(درآمدی برکارآمدی نظام جمهوری اسلامی) یکی از شاخص های مهم ارزیابی هر نظام سیاسی، میزان موفقیت و کارآمدی آن در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فناوری و غیره می باشد. به همین دلیل است که «بحران ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی» دائما از سوی رسانه های تبلیغاتی غرب و وابستگان آن ها مورد تأکید قرار

معرفی کتاب الگوی مصرف

(برگزیده کتاب اسلام و الگوی مصرف) کتاب اسلام و الگوی مصرف در سال 1384 با پژوهشی روش مند و قلمی روان، معرفی و به زیور طبع آراسته شد و طی سال های بعدی بارها به تجدید چاپ رسید. با نام گذاری سال 1388 به « سال اصلاح الگوی مصرف » از سوی مقام معظم رهبری

معرفی کتاب نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآنی

(پژوهش دینی برگزیده سال 1381 از طرف دبیرخانه دین پژوهان کشور) قرآن با ظاهری زیبا و با شکوه و نهانی بی کران و ژرف، از آغاز نزول تاکنون همواره تجلی گاه ناب ترین معارف معارف الهی بوده است. کمال و شکوفایی دانش بشری، بیش از هرچیز مرهون آموزه های مترقی و اصول پویا و متقن

معرفی کتاب جزیه و احکام آن در فقه اسلامی

جزیه را می توان مالیات مختصری دانست که امام معصوم (ع) و یا حاکمان اسلامی از اهل کتاب مانند یهودیان، مسیحیان، زردشتیان، اخذ می نمایند. این مالیات، در مقابل تأمین امنیت آنان و اصلاح امور کشور و جامعه، به جای خمس و زکات که مسلمانان به پرداخت آن مکلف هستند، اخذ می شود. بعضی «

معرفی کتاب اسلام و الگوی مصرف

(اثر مورد تشویق از طرف دبیرخانه دین پژوهان کشور در سال 1384) گرچه از نگاه دینی، زندگی حقیقی، در سرای آخرت تحقق می یابد و به گفته قرآن : «زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازیچه نیست و بی تردید زندگی حقیقی تنها در سرای آخرت است.» ولی باز از نگاه قرآنی، چگونگی زندگی انسان از

معرفی کتاب حکم ثانوی در تشریع اسلامی

(کتاب برگزیده سال حوزه / 1378) (کتاب برگزیده جشنواره دین و فرهنگ / 1378) در کتاب ها و متون اصول و فقه، به ویژه آثاری که در این دو علم پس از شیخ اعظم، مرتضی انصاری نگارش یافته است، کم و بیش به اصطلاح « حکم ثانوی » بر می خوریم. بسیاری از اصولیان و

معرفی کتاب فقه و پوشش بانوان

(پژوهش برگزیده فرهنگی استان فارس در سال 1384)   از مسائل مهم درباره بانوان، « مسئله پوشش » است. این مسئله در نگاه کلان، چنان اهمیتی دارد که گاه، صبغه فرهنگی و ملی هم به خود می گیرد و می توان با عنایت به آن، نگرش فکری و اعتقادی افراد و گروه ها را تعیین

معرفی کتاب امامان معصوم (ع) از نگاه برادران اهل سنت

شخصیت و زندگانی ائمه اثناعشر (ع)  را می‌توان از ابعاد مختلف و زوایای گوناگون بررسی کرد. از بحث های مهم و جالب توجه در این زمینه، چگونگی نگاه بزرگان و عالمان اهل سنت به ایشان است. اهمیت این بحث، یکی بدان جهت است که دوست داشتن ائمه اهل بیت (ع) و تکریم ایشان، از وجوه مشترک

معرفی کتاب الجزیه و احکامها فی الفقه الاسلامی

زبان عربی در علوم اسلامی جایگاه خود را به عنوان زبان علمی، حفظ کرده است. کتاب « الجزیه و احکامها فی الفقه الاسلامی» اولین کتاب مؤلف به زبان عربی است که سبب آشنایی بیشتر جامعه وسیع عرب زبان با این کتاب خواهد بود. این کتاب توسط خود مؤلف به فارسی نیز ترجمه شده است. جزیه

Top