نامه اعتراض آیت الله دکتر کلانتری به تز دکتری منسوب به رئیس جمهور محترم

وزیر محترم علوم ، تحقیقات ، و فناوری ، جناب آقای دکتر فرهادی

و رئیس محترم کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر زاهدی

 

سلام علیکم

احتراما برابر گزارش های متعدد، تحقیقات گسترده جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا و بررسی های اولیه این جانب ثابت می کند بخش های قابل توجهی از تز دکتری منسوب به رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی با عنوان

THE FLEXIBILITY OF SHARIAH ( ISLAMIC LAW ) WITH REFERENCE TO THE IRANIAN EXPERIENCE

کپی شده از کتاب های دیگران از جمله کتاب حکم ثانوی در تشریع اسلامی تالیف این جانب است.

بر طبق این گزارش ها، حدود هشتاد درصد فصل چهارم این تز، از کتاب این جانب کپی شده آن هم بدون ذکر ماخذ.

چنانکه مستحضرید این عمل، در تنافی آشکار با موازین اخلاقی، شرعی، حقوقی و علمی است. از آن کمیسیون محترم تقاضا می شود با پیگیری عاجل این موضوع و بررسی دقیق آن، موجبات احقاق حق این جانب را فراهم آورده و بدین وسیله از تکرار این گونه رفتار های نا متعارف جلوگیری نماید.

 

با احترام

علی اکبر کلانتری

دانشیار دانشگاه شیراز

۱۳۹۶/۲/۲۱

*

*

Top