آرشیو نویسنده: مدیر سایت

معرفی کتاب اخلاق و آداب کارمندی

مجموعه معارف و تعالیم اسلامی را می توان به درختی ریشه دار و پرشاخ و برگ تشبیه کنیم که آموزه های اعتقادی به منزله ریشه، احکام و موازین فقهی، بسان شاخ و برگ و اخلاق، به مثابه میوه آن درخت خواهد بود. به دیگر سخن، هدف نهایی و مقصود اصلی دین، برطرف کردن کاستی های

معرفی کتاب اخلاق و آداب دانشجویی

تا آنجا که تاریخ مکتوب مباحث اخلاقی نشان می دهد، اخلاق دانش و اخلاق دانشجویی، همواره یکی از مهم ترین دغدغه های عالمان و اندیشمندان اخلاق بوده است. فیلسوفان و دانشمندان از روزگار سقراط تاکنون، همواره در فضیلت علم و ادب علم اندوزی و اخلاق معلمان و متعلمان گفته و نوشته اند. تأکید اسلام بر

حضور در پاتوق مطالبه دانشجویان بسیجی استان

آیت الله دکتر علی اکبر کلانتری در پاتوق مطالبه دانشجویان بسیجی استان فارس حضور یافتند. ایشان در بخشی از سخنان خود، ضمن بیان چند مسئله اخلاقی مهم، فرمودند: انقلاب و نظامی که حضرت امام (ره) بانی آن بودند و به برکت خون شهدا و نیات خالصانه رهبر معظم انقلاب و همه ی خدمت گذاران صدیق نظام

Top