معرفی کتاب اخلاق و آداب کارمندی

2-min

مجموعه معارف و تعالیم اسلامی را می توان به درختی ریشه دار و پرشاخ و برگ تشبیه کنیم که آموزه های اعتقادی به منزله ریشه، احکام و موازین فقهی، بسان شاخ و برگ و اخلاق، به مثابه میوه آن درخت خواهد بود.

به دیگر سخن، هدف نهایی و مقصود اصلی دین، برطرف کردن کاستی های رفتاری و درمان بیماری های نفسانی و پرورش « انسان کامل » و در نتیجه برپایی جامعه مطلوب و برخوردار از موازین صحیح اخلاقی و انسانی است.

بر اساس این واقعیت انکار ناپذیر، بر تمامی اقشار جامعه اسلامی است که در تربیت نفس و تهذیب اخلاق، سعی بلیغ کنند و با بهره گیری از آموزه های اصیل قرآنی و منابع سرشار روایی و با تأسی به منش و سیره پیشوایان دین و بزرگان اخلاق، رفتار فردی و جمعی خود را آن چنان که مطلوب اسلام عزیز و زیبنده جامعه اسلامی است، سامان بخشند.

چنان که می دانیم بیش تر کسانی که به مباحث اخلاقی می پردازند، به مباحث کلی روی می آورند و اخلاق هر قشر و گروه اجتماعی را جداگانه مورد بررسی قرار نمی دهند، به دیگر سخن به « اخلاق صنفی » توجه درخور نمی شود و حال آن که نیازها و شرایط ویژه هر قشر ایجاب می کند به این امر اهتمام بیش تر نشان دهیم، به خصوص با عنایت به جمعیت قابل توجه برخی از اقشار جامعه، از باب نمونه، جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی ۸۳ – ۱۳۸۲، ۱۶۷۳۷۵۷ نفر و تعداد کارکنان دولتی در سال ۱۳۸۰، ۲۲۱۳۳۰۳ نفر بوده است. بی گمان سازندگی اخلاقی این گونه اقشار، تأثیری ملموس در تعدیل و تلطیف فضای اخلاقی جامعه خواهد داشت.

مجموعه حاضر، شامل سه بخش می باشد که در بخش نخست، به کلیات مربوط به موضوع مورد بحث، پرداخته می شود. در بخش دوم، کمالات و به دیگر سخن بایسته های اخلاقی کارمندان مورد توجه قرار می گیرد و در بخش سوم، کاستی ها و نباید های اخلاقی این قشر بررسی می گردد.

فهرست مباحث کتاب عبارت است از :

مقدمه

فصل نخست : کلیات

علم اخلاق چیست؟

ضرورت و شرافت علم اخلاق

شرافت و حساسیت شغل کارمندی

معیار فضیلت و رذیلت اخلاقی

کمال حقیقی کارمند

 فصل دوم : کمالات

 1. آراستگی ظاهر
 2. صفای باطن
 3. مردم دوستی

الف) احترام و تکریم ارباب رجوع

ب) مهربانی با ارباب رجوع

ج) پرهیز از مجادله و مشاجره با ارباب رجوع

د) خوش رویی

ذ) خوش زبانی

ر) تواضع

 1. عفو و بخشش
 2. حلم و بردباری
 3. مراعات حق الناس
 4. عدالت ورزی
 5. انصاف
 6. قانون مداری
 7. عزت نفس
 8. سکوت پسندیده
 9. اخلاص
 10. عفاف
 11. راست گویی
 12. امانت داری
 13. مراقبه و محاسبه
 14. اهتمام به عبادت های فردی و جمعی
 15. توبه

فصل سوم : کاستی ها

 1. استفاده نادرست از اموال دولتی
 2. خیانت کاری
 3. رشوه خواری
 4. ظلم و ستم کاری
 5. مکر و حیله
 6. خشم
 7. غلظت و درشتی
 8. دروغ گویی
 9. نفاق و درویی
 10. مداهنه
 11. حق پوشی
 12. غرور
 13. تکبر
 14. عجله و شتاب کاری
 15. بیهوده گویی
 16. سکوت ناپسند
 17. تملق و چاپلوسی
 18. دنیا دوستی

کتاب نامه

شناسنامه کتاب

تألیف : آیت الله دکتر علی اکبر کلانتری (مدرس حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز)

ناشر : انتشارات کوشامهر شیراز

سال نشر : ۱۳۸۴

صفحه آرایی : تعقل

تعداد صفحات : ۱۷۶

قطع کتاب : رقعی

رده بندی کنگره : ۱۸/۲۳۰ BP

نشانی انتشارات کوشامهر :

شیراز- بولوار کریم خان زند – روبروی خیام- پاساژ مسعود

تلفن : ۲۳۰۳۷۹۸ (۰۷۱۱)

نمابر : ۲۳۵۸۴۶۵ (۰۷۱۱)

Top